Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń Sądu Rejonowego w Giżycku oraz utrzymanie terenów przyległych. Drukuj artykuł
 
UWAGA! Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w systemie elektronicznym SmartPZP.
Bezpośredni link do postępowania:
https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=14013555
 

 
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie