Komornicy Sądowi Drukuj artykuł
  
 
Lista komorników sądowych. 
 
 
https://www.arch.ms.gov.pl/pl/lista-komornikow-sadowych/ 
 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza skargi na czynności komornika.
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o wszczęcie egzekucji kierowanego do komornika.
 
 

 
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie