Wyniki kontroli zewnętrznych Drukuj artykuł
 
Sąd Rejonowy w Giżycku - Wyniki kontroli zewnętrznych:
 
2021 rok
Sprawozdanie z lustracji I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej - pion karny A-0931-4-21
Sprawozdanie z lustracji I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej - pion rodzinny A-0931-3-21
Sprawozdanie z lustracji IV Wydziału Pracy A-0931-1-21
 
 
2020 rok
Wyciąg ze sprawozdania z wizytacji ZKSS wykonującego orzeczenia w sprawach karnych A-0930-1-20
Wyciąg ze sprawozdania z wizytacji ZKSS wykonującego orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich - A-0930-2-20 
Wyciąg z protokołu kontroli dzialalności sekretariatu II Wydzialu Karnego Sądu Rejonowego w Giżycku A-0932-3-20
Wyciag z protokołu kontroli działalności sekretariatu III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Giżycku A-0932-8-20
Wyciąg z protokołu z lustracji V Zam.Wydzialu Karnego Sądu Rejonowego w Giżycku z siedziba w Węgorzewie A-0931-2-20
Wyciąg ze sprawozdania z lustracji IV Wydzialu Pracy Sądu Rejonowego w Giżycku A-0931-1-20
 
 
2019 rok
Wyciąg z protokołu lutracji II wydziału karnego A-0931-3-19
Wyciąg z protokołu lustracji IV wydziału pracy A-0931-1-19
Wyciąg ze sprawozdania z lustracji ZKSS wykonującego orzeczenia w sprawach karnych A-0931-4-19
Wyciąg ze sprawozdania z lustracji w zakresie wykonywania orzeczeń w sprawach karnych A-0931-2-19
Wyciąg z protokołu z kontroli problemowej przeprowadzonej w Sądzie Rejonowym w Gizycku A-0932-5-19
Wyciąg z protokołu z kontroli problemowej przeprowadzonej w Sądzie Rejonowym w Gizycku A-0932-6-19
Wyciąg ze sprawozdania z kontroli ZKSS pion rodzinny i nuieletnich A-0931-5-19
 
 
2018 rok
Wyciąg z protokołu z lustracji I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Giżycku A-0931-1/18
Wyciąg ze sprawozdania z lustracji II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Giżycku A-0931-2/18
Wyciąg z protokołu z lustracji V Zamiejscowego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Giżycku A-0931-3/18
Wyciąg ze sprawozdania z lustracji Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Giżycku wykonującego orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich A-0931-5/18
Wyciąg ze sprawozdania z lustracji Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Giżycku wykonującego orzeczenia w sprawach karnych A-0931-6/18
Wyciąg ze sprawozdania z lustracji IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Giżycku A-0931-4/18
 
 
2017 rok
Wyciąg ze sprawozdania z lustracji doraźnej IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Giżycku A-0931-2/17
Wyciąg ze sprawozdania z lustracji III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Giżycku A-0931-3/17
Wyciąg ze sprawozdania z lustracji II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Giżycku A-0931-4/17
Wyciąg ze sprawozdania z lustracji V Zamiejscowego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Giżycku A-0931-5/17
Wyciąg ze sprawozdania z lustracji  doraźnej w zakresie poprawności rejestracji spraw w repertorium Nc w I Wydziale Cywilnym i IV Wydziale Pracy Sądu Rejonowego w Giżycku A-0931-6/17
Wyciąg ze sprawozdania z lustracji Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Giżycku wykonującego orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich A-0931-7/17
Wyciąg ze sprawozdania z lustracji Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Giżycku wykonującego orzeczenia w sprawach karnych A-0931-8/17
Wyciąg z protokołu z kontroli działalności sekretariatu Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Giżycku A-0932-2/17
 

 
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie