Informacja o monitoringu wizyjnym w Sądzie Rejonowym w Giżycku Drukuj artykuł

 

INFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM

w SĄDZIE REJONOWYM w GIŻYCKU

 

Zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Sąd Rejonowy w Giżycku  w budynkach w Giżycku ul.Warszawska 28 oraz w Węgorzewie ul.3-go Maja 2.

 2. System nie rejestruje dźwięku.

 3. Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące obszary:

 • wejścia główne

 • ciągi komunikacyjne wewnątrz budynków

 • parkingi służbowe

 • zewnętrzne ściany budynku

      4.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych   z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Sąd Rejonowy w Giżycku  z siedzibą przy ul. Warszawskiej 28 11-500 Giżycku.

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz ochronę osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 • Pani/Pana dane osobowe są zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego i będą przechowywane od dnia zarejestrowania przez okres do 1 miesiąca.

 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 


 

 

 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie