Prawo do sprostowania/uzupełnienia danych osobowych Drukuj artykuł

Prawo do sprostowania/uzupełnienia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 

 
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie