Internetowy Portal Informacyjny Drukuj artykuł
 
Uprzejmie informujemy, iż od dnia 25.09. 2014r. uruchomiony został Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Giżycku (zwany Portalem Informacyjnym).

Jest to serwis, który ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym
i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji o stanie spraw i o czynnościach podejmowanych w sprawie, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową
w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Apelacyjnym w Białymstoku i sądach mu podległych.

Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”, który jest dostępny na stronie głównej serwisu pod adresem: https://portal.bialystok.sa.gov.pl

Następnie należy udać się do Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Giżycku, gdzie nastąpi weryfikacja danych, poprzez porównanie danych podanych we wniosku z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego. Weryfikacja danych kończy się aktywacją konta oraz wydrukowaniem przez pracowników Biura Obsługi Interesantów potwierdzenia założenia konta zawierającego login i hasło, które otrzymuje użytkownik.

Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Giżycku szczegółowo określa Regulamin, opublikowany na stronie serwisu.

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: https://portal.bialystok.sa.gov.pl/

Regulamin Portalu Informacyjnego

ZARZĄDZENIE Nr A-021-2-21 Prezesa Sądu Rejonowego w Giżycku z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego
 

 
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie