Sprawozdania finansowe Drukuj artykuł
 
Bilans Sądu Rejonowego w Giżycku za 2020 rok
Rachunek zysków i strat Sądu Rejonowego w Giżycku za 2020 rok
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sądu Rejonowego w Giżycku za 2020 rok
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Sądu Rejonowego w Giżycku za 2020 rok 
 

 
Bilans Sądu Rejonowego w Giżycku za 2019 rok 
Rachunek zysków i strat Sądu Rejonowego w Giżycku za 2019 rok 
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sądu Rejonowego w Giżycku za 2019 rok 
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Sądu Rejonowego w Giżycku za 2019 rok 
 

 
Bilans Sądu Rejonowego w Giżycku za 2018 rok 
Rachunek zysków i strat Sądu Rejonowego w Giżycku za 2018 rok 
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sądu Rejonowego w Giżycku za 2018 rok 
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Sądu Rejonowego w Giżycku za 2018 rok 
 

 
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie