Strona główna Deklaracja dostępności
Deklaracja Dostępności PDF Drukuj artykuł

 

Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Giżycku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://gizycko.sr.gov.pl

Data publikacji strony internetowej:  2010-04-07

Data ostatniej aktualizacji:  2016-08-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo (skany PDF), gdyż zostały zamieszczone w formie załączników oraz zostały opublikowane  przed wejściem w życie  ustawy o dostępności cyfrowej,

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

 • oświadczenie sporządzono dnia: 16.03.2022r.

 • deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

 • na stronie  internetowej można używać  standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

 • strona podmiotowa BIP Sądu Rejonowego w Giżycku posiada następujące ułatwienia:

 1. zmiany rozmiaru teksu

 2. moduł wyszukiwania,

 3.  widoczny fokus wokół elementów nawigacyjnych

 4. wyróżnienie odnośników

Aplikacje mobilne

 • Sąd Rejonowy w Giżycku nie posiada aplikacji mobilnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Sąd Rejonowy w Giżycku

            ul. Warszawska 28

           11-500 Giżycko

 • Koordynator do spraw dostępności:  Katarzyna Kieżel

tel. 0 85  7430315

            e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 • Osoba do kontaktu z koordynatorem: Mirosława Żadziłko

  Tel. 87 4298210

  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Informacje na temat procedury składania skarg na brak dostępności

 • każdy ma prawo:

 1. zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 2. zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 3. wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 • żądanie musi zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 2. wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 3. wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 • rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 • w przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Skargę można złożyć do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną:

     Prezes Sądu Rejonowego w Giżycku

      adres: Sąd Rejonowy w Giżycku, ul. Warszawska 28, 11-500 Giżycko

            e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

            telefon: 87 429 82 10

 • po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich – adres strony internetowej https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Sąd Rejonowy w Giżycku mieści się w 3 lokalizacjach:

 1. w Giżycku – ul.Warszawska 28 11-500 Giżycko

 2. w Giżycku – ul.Gdańska 11 11-500 Giżycko

 3. w Węgorzewie – ul.3-go Maja 2

Informacje wspólne dla 3 lokalizacji:

 • nad wejściem nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,

 • nie ma w budynkach pętli indukcyjnych,

 • w budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących,

 • pracownicy ochrony udzielają wszelkich informacji o rozmieszczeniu pomieszczeń w budynkach,

 • wszyscy pracownicy mają obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej,

 • budynki sądu nie są w pełni przystosowane  do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiadają bariery architektoniczne, jednak osoby ze szczególnymi potrzebami w razie konieczności otrzymają  niezbędne wsparcie umożliwiające realizacje ich potrzeb,

 • rozprawy z udziałem osób poruszających się na wózku inwalidzkim odbywają się w salach rozpraw mieszczących na parterze budynku Sądu w Giżycku przy ul.Warszawskiej 28.  Osoby zainteresowane skorzystaniem z takiej możliwości z odpowiednim wyprzedzeniem powinny poinformować o swojej sytuacji kierownika sekretariatu wydziału, w którym ma toczyć się postępowanie lub kierownika  Oddziału Administracyjnego  w celu organizacji rozprawy na sali dostępnej dla  osoby na wózku inwalidzkim.

Siedziba główna – lokalizacja nr 1

ul. Warszawska 28, 11-500 Giżycko

 • budynek głównej siedziby sądu  znajduje się w niedalekiej  odległości  od dworca kolejowego i autobusowego -  ok.800m,

 • w budynku mieści się: I Wydział Cywilny, II Wydział Karny, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, Oddział Administracyjny, Oddział Finansowy, Biuro Podawcze, Biuro Obsługi Interesanta, Gabinety Prezesa i Dyrektora Sądu

 • w budynku  jest 5 sal rozpraw – 3 na parterze (nr 1,4,5) i 2 na piętrze (nr 2,3),

 • przed wejściem głównym  znajdują się schody,

 • wejście do  budynku po schodach przez  drzwi dwuskrzydłowe. Za drzwiami wejściowymi znajdują się kolejne schody, za którymi znajduje się bramka elektromagnetyczna służąca do wykrywania metali. Wszystkie osoby wchodzące na teren sądu zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzonej przez służby ochrony. Ma ona na celu sprawdzenie osoby oraz wnoszonego przez nią bagażu. Kontrola polega  na przejściu przez bramkę elektromagnetyczną lub sprawdzeniu przy pomocy ręcznego wykrywacza metali.

 • wejście do budynku dla osób z dysfunkcją ruchową lub poruszających się na wózku inwalidzkim jest usytuowane  po lewej stronie  budynku i może odbywać się w następujący sposób:

 1. Chęć skorzystania z wejścia  bocznego  nakeży zgłosić telefonicznie lub e-mailem w sekretariatach wydziałów, biurze obsługi interesanta lub oddziale administracyjnym (dane kontaktowe dostępne na stronie internetowej) – pracownicy sądu lub ochrony pomogą i ułatwią  przemieszczanie się wewnątrz budynku,

 2. podjazd zewnętrzny prowadzący do wejścia bocznego zabezpieczony barierką, powierzchnia podłoża podjazdu jest antypoślizgowa,

 3. platformowy dźwig pochyły typu VIMEC V64 wewnętrzny przystosowany gabarytowo do transportu wózka inwalidzkiego do całkowitej wagi do 230kg. Platforma umożliwia przetransportowanie osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim wyłącznie na parter. Wyposażona w barierki bezpieczeństwa, które opuszczają się na czas transportu.  Platforma wymaga obsługi przez osoby trzecie,

 • dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia  na parterze budynku i korytarz,

 • toaleta dla osób z niepełnosprawnych dostępna jest na parterze budynku,

 • szerokość korytarzy oraz schodów  w budynku sądu pozwała na  swobodne poruszanie się osób z dysfunkcjami ruchowymi,

 • w holu pomiędzy drzwiami wejściowymi a drzwiami wahadłowymi umieszczone są tablice informacyjne opisujące rozkład pomieszczeń w budynku. Wszystkie ogólnodostępne ciągi komunikacyjne są przestronne, dodatkowo wyposażone w miejsca siedzące oraz stoliki,

 • za drzwiami wahadłowymi na parterze budynku znajduje się po prawej stronie  korytarza biuro podawcze, a po lewej stronie biuro obsługi interesanta i wpłatomat,

 • na posesji sądu – po lewej stronie budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe  dla osób niepełnosprawnych,

 • na terenie posesji brak wysokich krawężników, uskoków, skosów, czy ubytków w nawierzchni.

Lokalizacja nr 2

ul. Gdańska 11, 11-500 Giżycko

 • Sąd Rejonowy w Giżycku wynajmuje pomieszczenia na I piętrze budynku, w których urzędują III Wydział Rodzinny i Nieletnich, IV Wydział Pracy oraz Zespól Kuratorskiej Służby Sądowej,

 • Na piętrze znajdują się  2 sale rozpraw (nr 1 i 2),

 • budynek znajduję się ok. 400 metrów od dworca kolejowego i autobusowego.

 • wejście główne - drzwi dwuskrzydłowe. Przed wejściem głównym do budynku znajdują się schody. Za drzwiami wejściowymi znajdują się kolejne schody oraz kolejne drzwi skrzydłowe. Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia Urzędu Pracy. W celu dotarcia do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz ZKSS należy wejść po schodach na I piętro,

 • wszystkie osoby wchodzące do pomieszczeń zajmowanych przez sąd zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzonej przez służby ochrony. Ma ona na celu sprawdzenie osoby oraz wnoszonego przez nią bagażu. Kontrola polega  na sprawdzeniu przy pomocy ręcznego wykrywacza metali.

 • na korytarzu na piętrze znajduje się tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń.

 • szerokość korytarza na I piętrze oraz schodów  w budynku pozwała na  swobodne poruszanie się osób z dysfunkcjami ruchowymi,

 • brak toalety na  piętrze wynajmowanym przez sąd przystosowanej dla niepełnosprawnych,

 • w budynku brak windy, brak możliwości dojazdu na piętro z poziomu parteru dla osób poruszających się na wózkach,

 • wejście boczne - drzwi skrzydłowe – po prawej stronie budynku dla osób z dysfunkcją ruchową lub poruszających się na wózku inwalidzkim. Podjazd zabezpieczony barierką.

 • Parking dla interesantów znajduje się naprzeciw budynku  po drugiej stronie ulicy, gdzie są wyznaczone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Lokalizacja nr 3

ul.3-go Maja 2 11-600 Węgorzewo

 • w budynku mają siedzibę 2 wydziały - V Zamiejscowy Wydział Karny i  VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych,

 • w budynku na parterze znajdują się 2 sale rozpraw (nr 1 i 2)

 • wejście do  budynku po schodach przez  drzwi jednoskrzydłowe. Za drzwiami wejściowymi znajdują się kolejne schody, za którymi znajduje się bramka elektromagnetyczna służąca do wykrywania metali. Wszystkie osoby wchodzące na teren sądu zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzonej przez służby ochrony. Ma ona na celu sprawdzenie osoby oraz wnoszonego przez nią bagażu. Kontrola polega  na przejściu przez bramkę elektromagnetyczną lub sprawdzeniu przy pomocy ręcznego wykrywacza metali. Na parterze budynku znajduje się tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń w budynku. W celu dotarcia do sekretariatów wydziałów należy wejść po schodach na I piętro,

 • budynek nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). Przed wejściem do budynku brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

 • korytarze wąskie uniemożliwiające swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

  1. budynku brak windy, brak możliwości wjazdu osób na wózku inwalidzkim,
 • brak toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • parkowanie aut wzdłuż ulic przyległych do posesji,

 • brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,

Informacje o prawie wstępu z psem  asystującym

 • do budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu

 • na dzień publikacji  deklaracji w Sądzie Rejonowym w Giżycku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego na miejscu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

   


 

Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie