Strona główna
Jak dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych PDF Drukuj artykuł

 

Jak dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwane w skrócie RODO nakłada na nas wiele obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i poszanowania prywatności i praw osób, których dane dotyczą. Przestrzegamy następujących zasad, a wśród nich są m.in.:

  • Stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych, przestrzeganie polityk i procedur wewnętrznych;

  • Systematyczny przegląd procedur i przepisów wewnętrznych pod kątem spełnienia wymagań RODO;

  • Wydawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych osobom do tego uprawnionym;

  • Przeprowadzanie Oceny Skutków Ochrony Danych, szacowanie ryzyka, wdrażanie adekwatnych do zagrożeń zabezpieczeń,

  • Szkolenie naszych pracowników, aby z największą starannością przetwarzali dane osobowe;

  • Rejestrowanie czynności przetwarzania jako Administrator Danych Osobowych, oraz rejestrowanie kategorii czynności przetwarzania, jako Podmiot przetwarzający (procesor);

  • Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych odpowiedzialnego za zapewnienie przestrzegania przepisów RODO;

Zlecanie przetwarzania danych osobowych wyłącznie tym Podmiotom przetwarzającym (procesorom), które dają najwyższe gwarancje rzetelnego stosowania przepisów RODO.

 


 

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie