Strona główna
Prawo do przenoszenia danych PDF Drukuj artykuł

Prawo do przenoszenia danych

  1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

  • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; oraz

  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

     2.  Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

     3.  Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  . Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

     4.  Prawo, o którym mowa w ust. 1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  , nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
 

 

Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie