Strona główna Informacje
Zapraszamy do wypełnienia ankiety satysfakcji interesanta PDF Drukuj artykuł

Ankieta oceny satysfakcji interesanta

W celu zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi interesantów w Sądzie Rejonowym w Giżycku zwracamy się do Państwa z prośbą o anonimowe udzielenie informacji na temat stopnia satysfakcji ze sposobu realizacji naszych zadań. Wyrażone w ankiecie opinie są dla nas bardzo cenne i posłużą wyłącznie ewentualnym zmianom organizacyjnym w celu stałego wzrostu jakości usług świadczonych przez Sąd.

1) Jak często korzysta Pan/Pani z obsługi świadczonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku ? *

2) Komórka organizacyjna lub osoba, przez którą był/a Pan/i ostatnio obsługiwany/a: *

Proszę podać nazwę komórki organizacyjnej lub imię i nazwisko pracownika Sądu, jeżeli powyżej zaznaczono „inna”:

3) W jakim stopniu jest Pan/i zadowolony/a z jakości obsługi świadczonej w Sądzie w zakresie:
Proszę wybrać ocenę przy dowolnie wybranej ilości czynników oraz ocenić na jakim poziomie są realizowane w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza ocenę maksymalną, zaś 1 minimalną

a) szybka i sprawna obsługa *

b) możliwość uzyskania telefonicznej informacji na temat etapu, na jakim znajduje się sprawa *

c) staranność pracowników *

d) uprzejmość i kultura osobista pracowników *

e) poziom wiedzy pracowników umożliwiający udzielenie wyczerpującej odpowiedzi *

f) czytelność wzorów druków oraz jasność i zrozumiałość udzielanych instrukcji do ich wypełnienia *

4) Czy zdarzyło się, że został/a Pan/Pani błędnie poinformowany/a przez pracownika Sądu? *

5) Jak ocenia Pan/Pani wygląd oraz czytelność oznakowania wnętrza budynku Sądu ? *

6) Jak ocenia Pan/Pani ogólnie poziom obsługi interesanta w Sądzie Rejonowym w Giżycku ? *

7) Jakie zmiany Pana/Pani zdaniem mogą wpłynąć na polepszenie jakości obsługi świadczonej przez Sąd?

8) Inne uwagi i opinie (Państwa oczekiwania i propozycje):

Zabezpieczenie anty spamowe *
Przepisz litery pisane czarną czcionkąPokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie