Sprawozdania finansowe Drukuj artykuł

 

Bilans Sądu Rejonowego w Giżycku za 2019 rok 

Rachunek zysków i strat Sądu Rejonowego w Giżycku za 2019 rok 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sądu Rejonowego w Giżycku za 2019 rok 

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Sądu Rejonowego w Giżycku za 2019 rok 

 


 

 

Bilans Sądu Rejonowego w Giżycku za 2018 rok 

Rachunek zysków i strat Sądu Rejonowego w Giżycku za 2018 rok 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sądu Rejonowego w Giżycku za 2018 rok 

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Sądu Rejonowego w Giżycku za 2018 rok 

 

 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie