Strona główna Aktualności
Aktualności
Obchody Tygodnia Mediacji w Sądzie Rejonowym w Giżycku PDF Drukuj artykuł

 

Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji w okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie

Sąd Rejonowy w Giżycku 

 

LP.

DATA

MIEJSCE

ORGANIZATOR

DZIAŁANIE

 

1.

 

 

14.10.2019r.

godz.1400 - 1500

Sąd Rejonowy
w Giżycku

ul. Warszawska 28

pokój nr 7 (parter)

Sąd Rejonowy w Giżycku

Dyżur mediatora  p. Marzeny Polasik

 

2.

 

14.10.2019r.

godz.1530 - 1700

 

Sąd Rejonowy
w Giżycku

ul. Warszawska 28

pokój nr 7 (parter)

Sąd Rejonowy w Giżycku

 

Dyżur mediatora  p. Arkadiusza Marcisz

3.

14.10.2019r.

godz.1530 - 1700

Sąd Rejonowy
w Giżycku

ul. Gdańska 11

pokój nr 102 (I piętro)

Sąd Rejonowy w Giżycku

Symulacja mediacji przeprowadzona przez mediatora p. Ewę Jurkiewicz

4.

15.10.2019r.

godz.1530 - 1700

Sąd Rejonowy
w Giżycku

ul. Gdańska 11

pokój nr 102 (I piętro

Sąd Rejonowy w Giżycku

Symulacja mediacji przeprowadzona przez mediatora p. Ewę Jurkiewicz

5.

16.10.2019r.

godz.1400-1500

Sąd Rejonowy
w Giżycku

ul. Warszawska 28

pokój nr 7 (parter)

Sąd Rejonowy w Giżycku

Dyżur mediatora  p. Arkadiusza Marcisz

6.

16.10.2019r.

godz.1000

Powiatowe Centrum Pomocy
w Rodzinie w Giżycku

ul. Smętka 5

sala konferencyjna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku

Spotkanie z mediatorem  p. Markiem Trypuć

7.

18.10.2019r.

godz.1330 - 1500

Sąd Rejonowy
w Giżycku

ul. Warszawska 28

pokój nr 7 (parter)

Sąd Rejonowy w Giżycku

Dyżur mediatora  p. Marka Trypuć

 
 

 
 
ZARZĄDZENIE nr A-021-13/19 Prezesa Sądu Rejonowego w Giżycku i Dyrektora Sądu Rejonowego w Giżycku z dnia 11 września 2019r. PDF Drukuj artykuł
 
 

 
 
 
Wybory ławników na nową kadencję 2020-2023. PDF Drukuj artykuł
Więcej…
 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych PDF Drukuj artykuł

 

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Giżycku,
ul. Warszawska 28,  kod pocztowy 11-500,  tel. 874298210

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 i 7 RODO i w celu realizacji zadań Sądu Rejonowego w Giżycku.

Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest art. 6 ust 1 lit. e RODO. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Sposoby kontaktu z  Administratorem: osobiście - ul. Warszawska 28, kod pocztowy11-500 Giżycko w godzinach urzędowania Sądu, listownie lub poprzez pocztę elektroniczną
 e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
                                                                  

Z Administratorem danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Sądzie Rejonowym
w Giżycku.  W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

 

 

 

 


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie