Strona główna Aktualności
Aktualności
Dyżury Stałego Mediatora w Sądzie Rejonowym w Giżycku PDF Drukuj artykuł
 
Zapraszamy na bezpłatne dyżury stałego mediatora sądowego Pana Kacpra Kwasiborskiego w godzinach od 15:00 do 18:00 w pokoju nr 14 w budynku Sądu Rejonowego w Giżycku przy ul. Warszawskiej 28 w następujących dniach:
 
01 października 2018r.,
15 października 2018r.,
29 października 2018r.,
26 listopada 2018r.,
03 grudnia 2018r.,
17 grudnia 2018r.
 
Kontakt:

Kacper Kwasiborski
tel. 516 026 494

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 
 

 

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych PDF Drukuj artykuł

 

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Giżycku,
ul. Warszawska 28,  kod pocztowy 11-500,  tel. 874298210

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 i 7 RODO i w celu realizacji zadań Sądu Rejonowego w Giżycku.

Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest art. 6 ust 1 lit. e RODO. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Sposoby kontaktu z  Administratorem: osobiście - ul. Warszawska 28, kod pocztowy11-500 Giżycko w godzinach urzędowania Sądu, listownie lub poprzez pocztę elektroniczną
 e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
                                                                  

Z Administratorem danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Sądzie Rejonowym
w Giżycku.  W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

 

 

 

 
ZARZĄDZENIE NR A-021-3/18 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla SR w Giżycku w 2018r. PDF Drukuj artykuł
 
 

 

 


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie