Zawiadomienie o wyborze oferty. PDF Drukuj artykuł
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Świadczenie usług ochrony budynku, osób i mienia wraz z konwojowaniem wartości pieniężnych w Sądzie Rejonowym w Giżycku oraz konserwacją systemów alarmowych na lata 2019-2020". Nr postepowania: A-2132-1/2018
 
 
 

 

Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie