Strona główna
Internetowy Portal Informacyjny PDF Drukuj artykuł

 Uruchomienie Internetowego Portalu Informacyjnego

 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 25.09. 2014r. uruchomiony został Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Giżycku (zwany Portalem Informacyjnym).

Jest to serwis, który ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym
i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji o stanie spraw i o czynnościach podejmowanych w sprawie, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową
w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Apelacyjnym w Białymstoku i sądach mu podległych.

Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”, który jest dostępny na stronie głównej serwisu pod adresem: https://portal.bialystok.sa.gov.pl

Następnie należy udać się do Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Giżycku, gdzie nastąpi weryfikacja danych, poprzez porównanie danych podanych we wniosku z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego. Weryfikacja danych kończy się aktywacją konta oraz wydrukowaniem przez pracowników Biura Obsługi Interesantów potwierdzenia założenia konta zawierającego login i hasło, które otrzymuje użytkownik.

Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Giżycku szczegółowo określa Regulamin, opublikowany na stronie serwisu.

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: https://portal.bialystok.sa.gov.pl

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Giżycku w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Giżycku (dokument PDF)

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Giżycku z oświadczeniem (dokument PDF)


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie